Küldetésmondatunk:
“A Mihály Kertje egy olyan együttműködő közösség, ahol a gyermekeket waldorf pedagógiai szemléletben neveljük, hogy képesek legyenek felismerni és járni a saját útjukat.”

Tanáraink, Munkatársaink

Kirschner Csilla

1975-ben születtem Szegeden, gimnáziumba Bajára jártam. Népi játék és kismesterségek oktatójaként végeztem a Magyar Művelődési Intézetben, kosárfonó szakon. Tanítói képesítést a Kecskeméti Tanítóképző Főiskolán szereztem, a waldorf osztálytanítói képzést pedig az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógia Karán.

2012 óta lakunk férjemmel  Kecskeméten, mindhárom gyermekünk a Mihály Kertje Waldorf Intézménybe jár. Lelkesen veszünk részt az iskola életében. Két évet önkéntesként töltöttem az iskolában, kézműves szakkörön és a napköziben találkozhattak velem a gyerekek.
Jelenleg az második osztály osztálytanítója vagyok.
Pedagógusként a célom, hogy legjobb tudásom szerint kísérjem a rám bízott gyermekeket; segítve - támogatva őket abban, hogy legyőzzék saját gyengeségeiket és félelmeiket, megerősítést kapjanak az erősségeikben, ki tudják bontakoztatni a bennük rejlő értékeket. Közben lehetőséget biztosítani, hogy minél többet lássanak, tapasztaljanak, érezzenek, és értsenek meg a körülöttük levő világból. Fontos, hogy megtalálják az irányt a saját útjuk felé. 


 

Ábelné Farkas Cintia

Az én Waldorf történetem 16 évre nyúlik vissza. 2000-ben diplomáztam a Budapesti Tanítóképző Főiskolán, ahol az utolsó évben foglalkoztunk alternatív iskolákkal is (elég szűken). Szerencsére meg is lehetett látogatni néhányat, így jutottam el Rodgers iskolába és Waldorfba is. Nagyon tetszett, főleg mikor kiderült, hogy a Waldorf összefüggésbe hozható Vekerdy Tamással, akinek írásai mindig nagy hatással voltak rám. Így egyenes utam vezetett a Solymári Waldorf Tanárképzésre. Itt két évig (posztgraduálisan) élőben hallgathattam Vekerdyt, aki a legnagyobb örömömre osztálykísérőnk is volt. 2002-ben végeztem osztálytanítóként, amikor elhatároztam hogy elmegyek az Euritmia Képzésre is. Közben elszólított a szerelem, így ezt felfüggesztettem egy év után.
Férjem útján kerültem Kecskemétre, ahol éppen osztálytanítót kerestek a Kecskeméti Waldorf Iskola első osztályába (akkor már kettő osztályfok volt felettem). Így kerültem életem első igazi osztályába. Nagyon szerettem csinálni!  Még az esküvőmön is a gyerekek szórták a rózsaszirmot... Elsőtől negyedikig tanítottam őket, mikor kiderült hogy gyermeket várok. Aztán megszületett a fiam, Álmos.
    Két év otthonlét után úgy alakult, hogy egy kolléganőm elment szülni, így átvettem az osztályát januártól, a 2-3. osztályt. Így újra lett egy csodás osztályom, akikkel a Waldorf Olimpiát is közösen élhettük át. Innen második gyermekem születése szólított el. Mikor Eszter lányom betöltötte a 3. évét, 2016. szeptemberében újra visszatértem az iskolába szaktanárként és napközisként.
Idén a 4. osztály osztálytanítója vagyok.
 

Balla Beáta

2006-ban friss diplomásként találkoztam először a Waldorf pedagógiával. Egy akkori 3. osztályos szülő hívott el az iskolába és kért fel, hogy tanítsam a gyermekét, mert osztálytanító nélkül maradt az osztály. A tanári kollégium választása is rám esett, így 2006 októberében vettem át azt az osztályt. 2010-2014 között két kisgyermekemmel voltam otthon. 2014-2015-ös tanévtől dolgozom újra aktívan az intézményben.  Fiam és a lányom is  Waldorf Intézményünkbe jár. Nagy öröm számomra a gyerekekkel töltött minden munkás perc, melyek során izgalmasan és sok kreatív munkával fedezzük fel a világ szépségeit, titkait és törvényszerűségeit. Közben egy tapasztalt, megbízható pedagógus kollégium segíti munkámat.
 


Darula Andrea

2013 tavaszán egy ismerősöm felhívott és megkérdezte, hogy lenne-e kedvem jelentkezni elsős osztálytanítónak a Mihály Kertje Waldorf Iskolába. Kíváncsivá tett a lehetőség, ezért kijártam hospitálni az iskolába, megnéztem az összes osztályban egy főoktatást és egyre jobban tetszett a hely hangulata, az ott tanító pedagógusok munkája, és a vidám, érdeklődő gyerekek. A tanári kollégium megszavazta nekem a bizalmat, így a 2013/14-es tanév óta itt dolgozom.  Természetesen voltak aggályaim, mert a tanítás menete és a tananyag felépítése annyira különbözik az általam megszokottól, de nagyon jó megtapasztalni évről-évre, hogy a Waldorf pedagógia tényleg működik. A saját életemet is megváltoztatta ez a váltás, ismét előkerült a kötőtű, horgolótű, a batikolás, a furulya, a gitár, a rajzolás, az ismerőseim szerint kifejezetten megfiatalodtam. Az is biztos, hogy az elmúlt években rengeteg újat tanultam, folyamatosan motivált állapotban, lelkesen készülök az epochákra. Élvezem, hogy szoros kapcsolatban vagyok a tanítványaimmal, van időnk beszélgetni és játszani és együtt fedezhetjük fel a világot.
Közben elvégeztem az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai karán a Waldorf osztálytanító képzést, aminek köszönhetően már biztonságosabban eligazodok a pedagógiai feladatokban.
 

Takács Zsolt

Nappali tanulmányaimat 1996-ban fejeztem be Németországban. Azt követően 12 éven át középiskolában tanítottam német nyelvet. Időközben intézményvezetői végzettséget szereztem, illetve pedagógus szakvizsgát tettem. 
A Szarkásba 2010-ben kerültem. Azzal a szándékkal kezdtem el itt a munkát, hogy a rendelkezésre álló keretek és feltételek mellett élővé és természetessé tegyem a gyerekek számára az idegen nyelv létét és használatát, a nyelv sajátosságaiból fakadóan a magyartól sokszor eltérő struktúrában való gondolkodást. Három gyermekem közül a legnagyobb középiskolás, a két fiatalabb egy a Waldorf iskolához hasonlóan családias intézmény tanulója.

 
 


 

Gréczi Zella

Kecskemét szülővárosom. Itt végeztem gimnáziumi tanulmányaimat is. Gyógypedagógus- logopédia tanár-terapeuta szakon végeztem az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Karon. Fejlesztő pedagógiát végeztem,majd a Varázsvirág Extra Lesson segítő tanár képzést. Több terápiás módszerben kiképeztem magam. Érdeklődésem a  pszichológia,pszichoszófia, a biográfia, művészet és meseterápia felé fordult. A KRE Pszichológiai Intézetben tanultam mentálhigiénét,a MMSZKE keretiben művészet és szocioterápiát, a Wesley János Lelkészképző Főiskolán komplex művészeti és meseterápiát. Jelenleg is folytatom pszichológiai tanulmányaimat. Kezdettől fogva párhuzamosan dolgoztam waldorf intézményekben és állami területen, illetve tanultam akadémikus terápiákat és antropozófiai alapúakat. Így mindig feladatomnak tekintettem, hogy az akadémikus terápiák és az antropozófiai szemléletű terápiák között hidat képezzek, kutassam az integrálási lehetőségeket. Ezáltal az emberlelkeket kísérni, segíteni tudjam életútjukon. Dolgoztam a solymári Fészek Waldorf Iskolában, később a pilisszentlászlói  Kékvölgy Waldorf Iskolában és a Pest Megyei Nevelési Tanácsadóban végeztem munkámat. Jelenleg együttműködöm a Sophianum Antropozófiai Gyógyközpont kutató és gyógyító tevékenységével.

2002-ben született fiam; Balázs, aki az Óbudai Waldorf iskolában tanult. Nyolcadik osztályát befejezve Kecskemétre költöztünk. Reményeim szerint munkámmal a Mihály kertje Waldorf Iskola közösségének szolgálatára lehetek. Az alábbi területeken lehetek segítségükre: ​

Iskoláskortól integratív- holisztikus szemléletben gyógypedagógiai-fejlesztő pedagógiai vizsgálat, valamint terápiás megsegítés. A lelki egészség elősegítése és megőrzése, lelki rendellenességek prevenciója, a lelki egyensúly és harmónia megteremtése az önismeret és tudatosodás fejlesztése mentálhigiénés segítő beszélgetés, biográfia, művészet és meseterápia eszközeivel. Ellátás hang- beszéd- és nyelvfejlődési elmaradás, beszédhibák, nyelvi-kommunikációs zavarok, diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, pöszeség, nyelvlökéses nyelés, funkcionális diszfónia, beszédészlelési és beszédmegértési zavar, beszéd folyamatosság zavara (dadogás, hadarás), afázia, enyhe és súlyos tanulási zavarok, iskolai képességek  kevert zavara, beilleszkedési zavar, aktivitás és figyelemzavar esetén.

Nagy Ildikó - napközis, kézimunka tanár

A waldorf pedagógiával való találkozásom a nagyobbik lányom első óvodai éveihez kötődik.
Egy „falusi” családi házban kezdődtek a waldorf éveink.
Sok fejlődés, tapasztalási lehetőség volt ez a gyerekeinknek, s nekünk szülőknek egyaránt.
Test, lélek, szellem egységében nevelkednek, nyílnak ki a világra, a saját képességeik lehetőségei
szerint kibontakozva.
Éreztem már a Főiskoláról kijőve, hogy valami mást keresek, mint az állami pedagógia.
Pedagógusként úttörőként vettem részt Kecskeméten az autista csoport létrejöttében.
Fiam születése után elkanyarodott másfelé az életem, de mindig nyitott szemmel és lélekkel
figyeltem az alternatív pedagógiai lehetőségeket.
Dolgoztam a mai waldorf iskolában kulturális menedzserként még akkor a Gordon iskola zászlaja
alatt.
Pár évig kinn éltünk a családommal Norvégiában és ott is Steiner iskolába jártak a gyerekeink, így volt
módom más országban is megérzékelni, megtapasztalni ezt a szemléletű oktatást.
Elkötelezett híve vagyok ennek a pedagógiának, szemléletnek eltántoríthatatlanul.
Jelenleg napközis nevelőként dolgozom az iskolában és a 8. osztályosok kézimunka tanára vagyok.
Az alkotás az egyik éltető elemem. Sok ötletem, gondolatom van a jövőre nézve a kézimunka keretein keresztül beleszőve ebbe a szemléletű világba.
Ezen az úton kívánom magam a gyerekek és a közösség javára fejleszteni.
Sok mindent tudnék még mondani, miért jó itt dolgozni, miért jó a gyerekeinknek ide járni.
Kívánom mindenkinek a nyitottságot, bátorságot, hogy merjen lépni és megismerni új utakat,
lehetőségeket.


 

Fuchs Gabriella - intézményi titkár

Elérhetőségei az iskolában:
Tel.: +36 20 439 0878
Tel./fax: +36 76 450 600                                                                                                                                                                                                      
E-mail: titkarsag@kecskemetiwaldorf.hu

Megosztás:
2019. Május 24. Péntek  Eszter

Aktualitások

Itt összefoglaljuk az Intézményünk és Fenntartó Egyesületünk közelgő eseményeit.Bővebben

Adomány

Gyermekkert Kecskeméti Waldorf Egyesület:

Rendszeres adományoknak:
Magnet Bank:
16200106-11599786

Építkezési adományok alszámla:
Magnet Bank:
16200106-11599803

Mihály Kertje Waldorf Iskola:

Magnet Bank:
16200106-11599827


A hatalmas 1%, nagy segítség!
adószámunk:18357118-1-03
(Innen töltsd le a nyomtatványt!)Bővebben

Heti menü

Iskolai menü

Szállító: Konzervgyári Konyha

2019.04.29 - 05.03. Menü étlap letöltése...
(A megtekintéshez Adobe Acrobat Reader program szükséges)

Óvodai menü

Szállító: Bakos és Társai Bt. konyhája
Az aktuális óvodai menü a bakosestarsai.hu oldalon letölthető itt.

Iskolánk részt vesz az európai közösség pénzügyi támogatásával finanszírozott európai iskolagyümölcs-programban.


Csak életünk öregszik, lelkünk halhatatlan A fátyol szétszakad, már nincs tovább titok

- Erich Fromm

Minden barátság azzal a homályos érzéssel kezdődik, hogy valahol már találkoztunk.

- Hamvas Béla

Önmagunk megtalálásának legjobb módja, ha elveszünk mások szolgálatában.
- Gandhi

Ha egy gyerek nem tud úgy tanulni, ahogy tanítjuk, akkor úgy kell tanítanunk, ahogy tanulni tud.

- Ignacio 'Nacho' Estrada