Küldetésmondatunk:
“A Mihály Kertje egy olyan együttműködő közösség, ahol a gyermekeket waldorf pedagógiai szemléletben neveljük, hogy képesek legyenek felismerni és járni a saját útjukat.”

Waldorf pedagógia


A helyes pedagógia szerepe
A kéz, a szív és a fej

A helyes pedagógia szerepe

A pedagógia rövid története 

„Nem az a feladatunk, hogy a felnövekvő generációnak meggyőződéseket közvetítsünk. Hozzá kell segítenünk, hogy a saját ítélőerejét, a saját felfogóképességét használja. Tanuljon meg saját szemével nézni a világban. 

A mi vélekedéseink és meggyőződéseink csak a mi számunkra érvényesek. Az ifjúság elé tárjuk őket, hogy azt mondjuk, így látjuk mi a világot. Nézzétek most már meg ti is, milyennek mutatja meg magát nektek.
Képességeket ébresszünk fel, és ne meggyőződéseket közvetítsünk.
Ne a mi igazságainkban higgyen az ifjúság, hanem a mi személyiségünkben. Azt vegyék észre a felnövekvők, hogy mi keresők vagyunk. És őket is a keresők útjára kell vezetnünk.
Mindenfajta nevelés önnevelés, és mi, mint tanítók, nevelők, csak a saját magát nevelő gyermek környezetét alkotjuk. A legkedvezőbb környezetet kell megteremtenünk, hogy a gyermek úgy nevelje általunk önmagát, ahogy belső sorsát követve nevelődnie kell."
dr. Rudolf Steiner
A Waldorf reformpedagógiai mozgalom, melynek egységes elvei az óvodától az érettségiig kísérik a gyermekeket, s melynek elindítója és alapelveinek kidolgozója Rudolf Steiner (Kraljevec, 1861 - Dornach, 1925). 1919-ben Emil Molt, a stuttgarti Waldorf-Astoria cigarettagyár igazgatója felkérte dr. Rudolf Steiner osztrák polihisztort, hogy a gyár munkásgyerekei számára iskolát indítson. Az itt megvalósított nevelési módszertan bebizonyította eredményességét, jelenleg már világszerte több száz Waldorf módszerű iskola és kb. 2000 nevelési, oktatási és gyógypedagógiai intézmény működik. A Waldorf-iskolákat világszerte a szülők igénye hívja létre összhangban azzal az alapelvvel, melyek szerint a szülő joga megválasztani gyermeke nevelésének, iskoláztatásának körülményeit. Hazánkban 1989 óta több mint 25 iskola alakult, az óvodák száma 35 fölé emelkedett.
A Waldorf-pedagógia célkitűzése, hogy szorongásmentes légkörben, szabad döntésekre képes, önállóan cselekvő embereket neveljen, akik ki tudják bontakoztatni magukkal hozott képességeiket a maguk és a világ számára. Ennek érdekében teljes mértékben tekintetbe veszi az életkori sajátosságokat és a korhoz kötött fejlődési törvényszerűségeket, amely a gyermeki természet mély ismeretén alapszik. Mi is a gyermeki természet lényege?  Nyitottság a világra, kíváncsiság, nem szabályozott kreativitás, megújulásra és örömre való képesség. A Waldorf-pedagógia lelki, testi, szellemi adottságok fejlesztésére egyforma hangsúlyt helyez az egységes művészeti, gyakorlati, intellektuális képzés útján, ezért nevezzük a Waldorf-iskolákat "a szív, a kéz és a fej" iskolájának.
A Waldorf-pedagógiai program az Országos Közoktatási Intézet (OKI) által minősített és elfogadott program. Kecskeméten 1999-ben jelent meg először az igény, egy Waldorf szellemiségben tevékenykedő csoport létrehozására. Azóta óvodánk és iskolánk egyre bővülő csoportjai bizonyítják létjogosultságát.
(Francis Edmunds: A Waldorf-pedagógia dióhéjban)
Ha felismerjük, hogy a kisgyermek milyen rendkívül érzékeny környezetére, akkor belátjuk majd, milyen óriási szüksége van arra, hogy óvjuk őket a kiüresedett életet élőktől, és megakadályozzuk azokat a korlátozó, leépítő tendenciákat, amiket a modern élet akar rákényszeríteni, és ami koraérett ítélkezéshez, a hit hiányához, tagadáshoz, meghasonlottsághoz vezet.
Akkor a nevelés magára fogja vállalni az óvás és a gyógyítás feladatát, azért, hogy az ember ne nőjön fel kiüresedett lélekkel. Azt is kénytelenek leszünk belátni, hogy az olyan nevelés, amely nem képes a gyermekkor mélyebb erőinek táplálékot adni, nemcsak magát a jót nélkülözi, de egyenesen megbetegítővé válhat.
Azt is be kell látnunk, hogy a nevelés olyan módszerei, amelyek nem jutnak el az emberi természet lényegéhez, inkább rombolják, semhogy építenék azt a reményt, hogy az emberségre jobb jövő vár.
A Waldorf-pedagógia célja az, hogy segítse a gyermeket abban, hogy felnőve férfiként és nőként élni tudjanak majd emberi képességeikkel, velük született és megszentelt ember-voltukkal.

 

 

A kéz, a szív és a fej 

•    A Waldorf-iskolát a kéz, a szív és a fej iskolájának is nevezik, mivel a gyermekek testi, lelki és szellemi lényét harmonikus egységben fejleszti. A Waldorf-pedagógia fejlődéspedagógia, melyben döntően az életkori sajátosságok határozzák meg a tevékenységi formákat, az oktatást. Ezzel magyarázhatóak a módszerbeli és ütemezési különbségek a hagyományos oktatási intézményekhez képest. Nem elsősorban tananyagot tanítanak a Waldorf-pedagógusok, hanem segítik a gyermeket abban, hogy képesek legyenek tanulni, megismerni a világot, és azt alakítani, abban szabadon tevékenykedni, morális döntéseket hozni. Így arra a korra (a 18.-19. évre), amikor sok más diáknak már elment a kedve a tanulástól, a Waldorf-iskolások képesek egyszerre hatalmas ismeretanyagot elsajátítani.
•    Különös figyelmet kap a napi, a heti, a havi ritmus, a képességek fejlesztésének és a gyermekben meglévő belső erők kibontakoztatásának segítése. Alapvető célunk: a gyermekből a világra nyitott, független személyiség, alkotó felnőtt váljék. A tanítás során arra törekszünk, hogy az egészből a részek felé haladjunk. Mindent képszerű leíráson keresztül igyekszünk bemutatni, nem a definiált fogalmak útján. Kiemelt területként kezeljük a kreativitásfejlesztést, a dolgok megtapasztalásán alapuló tanítást, a hagyományőrzést, a művészeteket. Az általános tantárgyak mellett az első osztálytól kezdve idegen nyelv (német), zenei oktatás (ének, furulya), festés, formarajz, Euritmia, kézimunka (horgolás, kötés, hímzés, varrás kézzel, majd géppel), kézművesség (agyagozás, faragás) és kertművelés szerepel a tantervben.

 

Megosztás:
2018. Február 23. Péntek
Ma Alfréd napja van.
Holnap Mátyás napja lesz.

Körbefutjuk a Balatont!

A Kecskeméti Waldorf Iskola UltraBalaton futócsapata a 2017-es Ultra Tisza-Tó Futás sikerén felbuzdulva kis változással újra útnak indul. A Balatont futjuk körbe 2018. májusában. A Futólánc jótékony célja: a kilométereink eladásából minél több pénzt gyűjteni a Kecskemèti Mentőkért Alapítvány javára. Szurkoljatok nekünk, és ha tehetitek vásároljatok kilométereket! 
Elkülönített számlaszámunk:
16200106-11612096
Köszönjük!
Bővebben

Adomány

Gyermekkert Kecskeméti Waldorf Egyesület:

Rendszeres adományoknak:
Magnet Bank:
16200106-11599786

Építkezési adományok alszámla:
Magnet Bank:
16200106-11599803

Mihály Kertje Waldorf Iskola:

Magnet Bank:
16200106-11599827


A hatalmas 1%, nagy segítség!
adószámunk:18357118-1-03
(Innen töltsd le a nyomtatványt!)Bővebben

Heti menü

Menü étlap letöltése...
(A megtekintéshez Adobe Acrobat Reader program szükséges)

Csak életünk öregszik, lelkünk halhatatlan A fátyol szétszakad, már nincs tovább titok

- Erich Fromm

Minden barátság azzal a homályos érzéssel kezdődik, hogy valahol már találkoztunk.

- Hamvas Béla

Önmagunk megtalálásának legjobb módja, ha elveszünk mások szolgálatában.
- Gandhi

Ha egy gyerek nem tud úgy tanulni, ahogy tanítjuk, akkor úgy kell tanítanunk, ahogy tanulni tud.

- Ignacio 'Nacho' Estrada